شماره 50-بهار 1397
ICNN2018
فهرست

طراحی و کنترل سیستم‌های نانورباتیک

نشریه: شماره 49-زمستان 1396 - مقاله 7   صفحات :  44 تا 52کد مقاله:
49-07

مولفین:
راضیه فرازکیش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب -


چکیده مقاله:

یکی از مهم‌ترین شاخه‌های دانش نانوتکنولوژی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌، نانورباتیک است که این علم شامل طراحی، کنترل و برنامه‌نویسی ربات‌ها در مقیاس نانو می‌باشد. نانوربات‌ها ماشین‌های کوچکی هستند که برای انجام عملیاتی خاص و معمولا تکرار شونده با دقت بسیار بالا طراحی می‌شوند. تکنولوژی نانورباتیک آن‌قدر سریع درحال پیشرفت است که به‌یقین به‌زودی زندگی انسان‌ها را به‌طور کلی دگرگون خواهد کرد. این تغییرات با استفاده از طراحی نانوربات‌های زیستی است که در بدن انسان قرار می‌گیرند و نقش محافظ و درمان‌گر را ایفا می‌کنند. این ریزماشین‌های هوشمند قادرند چندین نسخه از خودشان تهیه کنند و جایگزین بافت‌های فرسوده و آسیب‌دیده نمایند. این مقاله، به بررسی روش‌های جدیدی در طراحی و کنترل نانوربات‌های زیستی متشکل از المان‌‌های زیستی مانند پروتیئن و DNA می‌پردازد که به‌طور گسترده در علوم پزشکی و درمانی به‌کار برده می‌شود.


Article's English abstract:

Nanorobots are nanoelectromechanical systems that are composed of nanoscale nano meter scale elements. There has been significant research on nanorobotic systems as a newfound computing schema in the nanoscale desings. Nanorobotics is a field of view that can coordinate efforts between computer scientists, engineers, physicists, chemists and other experts to work toward this joint purpose. نانورباتیک، ادوات نانو، طراحی و کنترل، المان‌های زیستی.


کلید واژگان:
نانورباتيك، ادوات نانو، طراحي و كنترل، المان‌هاي زيستي.

English Keywords:
Nanorobtics, Nano devices, Design and Control, Bio elements.

منابع:
ندارد

English References:
[1] A. Ummat, A. Dubey, G. Sharma, and C. Mavroidis; Nanorobotics. Bio-Nano-Robotics, Book chapter (2006). [2] R. Farazkish, S. Sayedsalehi, and K. Navi; Novel design for quantum dots cellular automata to obtain fault-tolerant majority gate. Journal of Nanotechnology, doi: 10.1155/ 943406 (2012) [3] R. Farazkish; A New Quantum-Dot Cellular Automata Fault-Tolerant Five-Input Majority Gate. Journal of Nanoparticle Research 16:2259 (2014). [4] R. Farazkish, and F. Khodaparast; Design and characterization of a new fault-tolerant full-adder for quantum-dot cellular automata. Microprocessors and Microsystems J., doi:10.1016/j.micpro.2015.04.004 (2015). [5] R. Farazkish; A new quantum-dot cellular automata fault-tolerant full-adder. J. Comput. Electr. 14, 506–514 (2015). [6] R. Farazkish; Fault-tolerant adder design in quantum-dot cellular automata. Int. J. Nano Dimens., 8(1): 40-48 (2017). [7] T. Eman; Low dimensional systems, nanorobots. CSIC (2011). [8] M. Abhilash; Nanorobots. International Journal of Pharma and Bio Sciences, (1): 105-115, (2010). [9] R. Kumar, O. Baghel, S. S. Kumar, S. P. Kumar, and B. Kumar; Applications of Nanorobotics. International Journal of Scientific Research Engineering & Technology (IJSRET), (2014). [10] K. T. Mohamed, A. Ata, and B. M. Souhily; Dynamic analysis algorithm for a micro – robot for Surgical applications. International Journal of Mechanics and Materials in Design, 7 (1), 17-28, (2011). [11] B. Mokaberi, and A. G. Requicha; Towards Automatic Nanomanipulation: Drift Compensation in Scanning Probe Microscopes. IEEE International Conference on Robotics and Automation, (2004). [12] Z. Dingju; Extendibility Scalability and Fault-Tolerance Methods for Cloud Robots Especially for Cloud Nanorobot. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 12, 6208-6219, (2015). [13] B. Novakovic; Some Problems and Solutions in Nanorobot Control. Annals & Proceedings of DAAAM, (2011).فایل مقاله
تعداد بازدید: 485
تعداد دریافت فایل مقاله : 23طراحی پرتال|طراحی پورتالطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک